Helisev Ounanaps
Mõisahärra Jahinaps
Mõisahärra Õunanaps
Mõisaproua kirsinaps
Muistne Õunanaps
Olle (Beer) Samakas
Olle Samakas
Ouna (Apple) Samakas
Ouna (Apple) Samakas
Vanaema kirsinaps
Vanaema kuslapuu